Uniqa-osiguranje

 

Od septembra 2009. postali smo ugovorna zdravstvena ustanova Uniqa osiguranja. Uniqa Osiguranje nudi proizvode dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja koji po cijenama i nivou usluge u potpunosti zadovoljavaju Vaše zahtjeve i očekivanja sigurnije i bezbrižnije budućnosti. Sa ciljem finansijskog i socijalnog zbrinjavanja svojih osiguranika u okviru ponudjenog zdravstvenog osiguranja nude se sljedeća pokrića troškova za preglede koji se obavljaju u našoj poliklinici.


Pokriće troškova za:

  • sve specijalističke ljekarske preglede kao što su pregledi kardiologa, ginekologa , oftalmologa i sl.
  • dijagnostičke postupke kao što su laboratorijska dijagnostika (npr. hematologija, biokemija krvi i urina), RTG pretrage, ultrazvuk, CT, NMR, kontrastne pretrage, EKG, ergometrija, spirometrija, mamografija, i sl.,
  • psihoterapijske tretmane liječenja na osnovu uputnice specijaliste itd.

Za detalje vezane za pokriće troškova (broj pregleda godišnje, maksimalan iznos, etc.) kontaktirajte Uniqa Osiguranje.


Kontakt adrese Uniqa Osiguranja:

Besplatni info telefon: 080 02 02 51

Uniqa Direkcija Bihać
5. Korpusa 14
Tel: +387 37 229 950, 229 952
Fax: +387 37 229 954

Uniqa Poslovnica Cazin
Generala Izeta Nanića bb
Tel: 037 511 782, 539 087
Fax: 037 539 086

Uniqa Poslovnica Velika Kladuša
Maršala Tita bb
Tel: 037 775 027
Fax: 037 775 029

Poliklinika MEDICA, Ivana Gorana Kovačića 1, 77000 Bihać, ID 4263242540005

Plaćanje

• Gotovina
• Maestro
• Mastercard
• Visa
• Visa electron